FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

दोस्रो पटक प्रकासित शिलबन्दी दरभाउ पत्र अहवान सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 2021 Jan 12 - 14:12

झोलुङ्गे पुलको प्रस्ताव स्वीकृत भएको आश्यको सूचना

७७/७८ 2020 Dec 25 - 14:01 PDF icon झुल्गे पुलको प्रशतावना .pdf

बारागढी गा.पा को गेट निर्माणको लागि सिलबन्दी बोलपत्र अहवान समबन्धी सूचना

७७/७८ 2020 Dec 13 - 14:35

विशुनपूर्वामा अतिथि भवन निर्मणको लागि सिलबन्दी बोलपत्र अहवान सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 2020 Dec 13 - 14:32

सामुदायिक झुलुङे पुल निर्माण तथा मर्मत कर्याको लागि गैर साहाकारी संस्थाको प्रस्तावना फारम

७७/७८ 2020 Dec 8 - 05:50 PDF icon प्रस्ताव फाराम.pdf

गै.स.स. बाट झुलुङे पुल कर्य सम्बन्धि प्रस्तावना आह्वान सम्बन्धि सुचना

७७/७८ 2020 Dec 8 - 05:45

घटना दर्तलाई डिजिटाईजेसन गर्नाको लागि सेवा खरिद सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 2020 Nov 29 - 11:41

Intention for awaed of contract

७७/७८ 2020 Nov 5 - 15:02

Invitation for sealed

७७/७८ 2020 Nov 4 - 19:44 PDF icon Notice-Flood Lights.pdf

पूर्वारी बाँध माछा पोखरी को ठेक्का सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र अहवानको सूचना

७७/७८ 2020 Oct 4 - 10:42

Pages