FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Technical Specification Of Motorcycle & Scooter

७६/७७ 2020 Jun 4 - 09:05

मोटरसाईकल तथा स्कुटर खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र अहवानको सूचना

७६/७७ 2020 Jun 4 - 09:00

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आश्यको सूचना

७६/७७ 2020 Jun 1 - 21:13

बारागढी गा.पाको प्रशासनीक भवनको लागि वाल तथा विल्डिङ्ग निर्माण को लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र अहवाण को सूचना

७६/७७ 2020 May 30 - 13:46

खाना,खाजाको लागि दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 2020 May 26 - 10:08

सोलार लाईट जडान तथा ट्रनस्फोरमेर पोल तार सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र अहवान को सूचना

७६/७७ 2020 May 24 - 11:56

Solar Street Light जडान सम्बन्धी सिलबन्धी दरभाउपत्र आह्वान को सूचना

७६/७७ 2020 May 21 - 16:31

सिलबन्दी दरभाउपत्र अव्हानको सूचना

७६/७७ 2020 May 21 - 16:28

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आश्यको सूचना

७६/७७ 2020 May 14 - 10:21

राहत समाग्रीहरुको दर रेट सार्वजनिक गरिएको समबन्धमा

७६/७७ 2020 Apr 26 - 17:25

Pages