FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

घटना दर्तलाई डिजिटाईजेसन गर्नाको लागि सेवा खरिद सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 2020 Nov 29 - 11:41

Intention for awaed of contract

७७/७८ 2020 Nov 5 - 15:02

Invitation for sealed

७७/७८ 2020 Nov 4 - 19:44 PDF icon Notice-Flood Lights.pdf

पूर्वारी बाँध माछा पोखरी को ठेक्का सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र अहवानको सूचना

७७/७८ 2020 Oct 4 - 10:42

Sanitary Pads सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आश्यको सूचना

७६/७७ 2020 Jul 8 - 16:07 PDF icon sanatary pad.pdf

Solar Street Light सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आश्यको सूचना

७६/७७ 2020 Jun 30 - 12:57

प्रशासकीय भवनको Wall तथा Land development सिलबन्दी बोलपत्रको आश्यपत्र

७६/७७ 2020 Jun 20 - 20:06

Street light , Transformer ,wire & pole को सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आश्यको सूचना

७६/७७ 2020 Jun 14 - 11:36

Specification of Sanitary pad

७६/७७ 2020 Jun 7 - 11:39

Sanitary Pad Supply को लागि सिलबन्दी बोलपत्र अवहान सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 2020 Jun 7 - 11:38

Pages