FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
महालेखा परीक्षकको बार्षिक प्रतिवेदन आ.ब २०७८-०७९ ७९-८० 2023 Jun 16 - 17:26 PDF icon बार्षिक मलेप र्बारागढी गाउँपालिका, २०७८।७९.pdf
कर्मचारीहरुको कार्य सम्पादन कारार समझौता ७९-८० 2023 Feb 14 - 15:59 PDF icon कार्य सम्पादन करार समझौता.pdf
संरचनागत कार्य विवरण ७९-८० 2023 Feb 14 - 15:55 PDF icon कार्यविवरण.pdf
बरागढी गाउँपालिकाको दरबन्दी तेरिज ७९-८० 2022 Dec 4 - 13:01
सामी परियोजना बारा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७८-२०७९ ७९-८० 2022 Aug 1 - 11:21 PDF icon सामी परियोजना बारा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७८-२०७९ (2).pdf
जनप्रतिनिधिहरुको पहिलो कार्यकालमा भएका महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु समेटिएको पुस्तक ७८-७९ 2022 Jul 14 - 12:08 PDF icon जनप्रतिनिधिहरूको पहिलो कार्यकालमा भएका महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू समेटिएको पुस्तक -Final.pdf
बारागढी गाउँपािलकाको बैदेिशक रोजगार सम्बन्धी पाशर्व चित्र,२०७७ ७८-७९ 2021 Dec 27 - 12:09 PDF icon Migration Profile 2077 Baragadhi RM.pdf, PDF icon 6. सामी _परियोजना प्रगति प्रतिबेदन २०७८ चैत्र-२०७९ बैशाख.pdf
वडा कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवा सम्बन्धी मापदण्ड र प्रक्रिया ७६/७७ 2020 Apr 13 - 12:51 PDF icon वडा कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवालसम्बन्धी मापदण्ड र प्रकृया.pdf
बारागढी गा.पा को गाउँ प्रोफाईल २०७५ ७५/७६ 2020 Jan 3 - 13:23 PDF icon Final Draft Profile of Baragadhi RM.pdf