FAQs Complain Problems

स्वास्थ्य चौकीको विवरण

स्वास्थ्य चौकीको नाम स्वाथ्य चौकीको प्रकार छनौट गर्नुहोस स्वास्थय चौकीको ठेगाना इन्चार्जको नाम इन्चार्जको सम्पर्क नम्बर स्वास्थय चौकीको इमेल स्वास्थ चौकीको स्थपना मिति स्वास्थय चौकीको तह एम्बुलेन्स फोन नम्बर स्वास्थ्य चौकी छनौट गर्नुहोस
बारागढी बर्थिङ्ग सेन्टर सरकारी वार्ड नम्बर 3 ओम प्रकाश चौधरी 9851144204 बर्थिङ्ग सेन्टर 9812219815 बारागढी बर्थिङ्ग सेन्टर
स्वास्थ्य चौकी गडहल सरकारी वार्ड नम्बर 6 रामबाबु साह 9821208828 बर्थिङ्ग सेन्टर 9812219815 गढहल हे.पो
स्वास्थ्य चौकी सिंहासनी सरकारी वार्ड नम्बर 5 विनोद चौधरी 9815234829 वडा स्वास्थय चौकी 9812219815 सिहासनी हे.पो
स्वास्थ्य चौकी सुखी पथरा सरकारी वार्ड नम्बर 4 रामेश्वर चौधरी 9845038847 वडा स्वास्थय चौकी 9812219815 पथरा हे.पो
स्वास्थ्य चौकी खोपवा सरकारी वार्ड नम्बर 3 विनय भुषण कुमार चौधरी 9845094067 वडा स्वास्थय चौकी 9812219815 खोपवा हे.पो
विशुनपूर्वा स्वास्थ्य चौकी सरकारी वार्ड नम्बर 2 पारस चौधरी 9845512755 वडा स्वास्थय चौकी 9812219815 विशुनपूर्वा हे.पो
पिपरा स्वास्थ्य चौकी सरकारी वार्ड नम्बर 1 कैलाश राय यादव 9845841923 वडा स्वास्थय चौकी 9812219815 पिपरा हे.पो