FAQs Complain Problems

बारागढी बर्थिङ्ग सेन्टर

स्वास्थ्य चौकी छनौट गर्नुहोस: 

स्वास्थय चौकीको तह:

स्वाथ्य चौकीको प्रकार छनौट गर्नुहोस:

इन्चार्जको नाम: 
ओम प्रकाश चौधरी
इन्चार्जको सम्पर्क नम्बर: 
9851144204
स्वास्थय चौकीको ठेगाना: 
एम्बुलेन्स फोन नम्बर: 
9812219815