FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
खानेपानी,सरसफाइ तथा स्वच्छता याेजना २०७९-२०८८ ७९-८० 2023 Apr 9 - 15:14 PDF icon Final- Baragadhi WASH Plan.pdf
ग्यास सिलिण्डर तथा चुलो सेट वितरण सम्बन्धी कार्यविधी-२०७९ ७९-८० 2023 Mar 17 - 16:23 PDF icon ग्यास सिलिण्डर तथा चुलो सेट वितरण सम्बन्धी कार्याविधी ,२०७९.pdf
खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) सूचना व्यवस्थापन प्रणाली निर्देशिका, २०७८ ७९-८० 2023 Feb 14 - 13:49 PDF icon खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) सूचना व्यवस्थापन प्रणाली निर्देशिका, २०७८.pdf
सुरक्षित खानेपानीयुक्त समुदाय घोषणा निर्देशिका,२०७८ ७९-८० 2023 Feb 14 - 13:49 PDF icon सुरक्षित खानेपानीयुक्त समुदाय घोषणा निर्देशिका,२०७८.pdf
खानेपानी गुणस्तर अनुगमन निर्देशिका,२०७८ ७९-८० 2023 Feb 14 - 13:47 PDF icon खानेपानी गुणस्तर अनुगमन निर्देशिका,२०७८.pdf
लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण रणनितिको योजना,२०७९ ७८-७९ 2022 Jul 7 - 14:41 PDF icon लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण रणनितिको योजना,२०७९.pdf
खानेपानी तथा सरसफाई र स्वच्छता ऐन,२०७८ ७८-७९ 2022 May 27 - 15:00 PDF icon khane pani Rajpatr.pdf
पशु सेवा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि ७८-७९ 2021 Oct 28 - 13:32 PDF icon पशु सेवा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७.pdf
शिक्षा क्षेत्र सुधार कार्य योजना,२०७८ ७८-७९ 2021 Oct 28 - 13:30 PDF icon बारागढी गा पा को शिक्षा क्षेत्र सुधार कार्ययोजना,२०७८.pdf
गाउँ कार्यपालिकको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणिकरण कार्यविधि,२०७८ ७८-७९ 2021 Sep 23 - 12:21 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणिकरण कार्यविधि २०७८ (2).pdf

Pages