FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका तथा नर्म्स२०७६. ७६/७७ 2020 Feb 7 - 12:06 PDF icon कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका तथा नर्म्स २०७६.pdf
कर्मचारी प्रोत्साहन भता सम्बन्धी मापदणड २०७५ ७६/७७ 2020 Feb 7 - 11:44 PDF icon कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धी मापदण्ड २०७५.pdf
कारारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने समबन्धी कार्यविधि २०७५ ७६/७७ 2020 Feb 7 - 11:42 PDF icon करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf
अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण ऐन ७६/७७ 2020 Feb 5 - 13:33 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि २०७५.pdf
विनियोजित ऐेन ,२०७६ ७७/७८ 2020 Jan 5 - 15:35 PDF icon विनियोजन ऐन २०७६ (1).pdf
आर्थिक ऐेन,२०७६ ७६/७७ 2020 Jan 5 - 15:33 PDF icon आर्थिक ऐन २०७६.pdf

Pages