FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

यस बारागढी गाउँपालिकाको प्रथम र दोस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भता (बालबालिकाहरू) को लागि बाडने समय सम्बनधी सूचना

स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मुल्याङ्कन FRA को नतिजा सार्वजनिकरण सम्बन्धमा

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमुल्याश्ङ्कन LISA को नतिजा सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा

Pages