FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Invitation for Sealed Quatations

७७/७८ 2021 Feb 8 - 11:12

Invitation for Sealed Quatations for the Supply & delivery of Ladies Cycle

७७/७८ 2021 Feb 8 - 11:08

दोस्रो पटक प्रकासित पुरवारी बाँध माछा पोखरी ठेक्का सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र अह्वानको सुचना

७७/७८ 2021 Feb 5 - 16:03 PDF icon Pokhari theka.pdf

अतिथि भवन निर्माण विशुनपूर्वाको शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत आश्यको सूचना

७७/७८ 2021 Feb 5 - 11:39

दोस्रो पटक प्रकासित शिलबन्दी दरभाउ पत्र अहवान सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 2021 Jan 12 - 14:12

झोलुङ्गे पुलको प्रस्ताव स्वीकृत भएको आश्यको सूचना

७७/७८ 2020 Dec 25 - 14:01 PDF icon झुल्गे पुलको प्रशतावना .pdf

बारागढी गा.पा को गेट निर्माणको लागि सिलबन्दी बोलपत्र अहवान समबन्धी सूचना

७७/७८ 2020 Dec 13 - 14:35

विशुनपूर्वामा अतिथि भवन निर्मणको लागि सिलबन्दी बोलपत्र अहवान सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 2020 Dec 13 - 14:32

सामुदायिक झुलुङे पुल निर्माण तथा मर्मत कर्याको लागि गैर साहाकारी संस्थाको प्रस्तावना फारम

७७/७८ 2020 Dec 8 - 05:50 PDF icon प्रस्ताव फाराम.pdf

गै.स.स. बाट झुलुङे पुल कर्य सम्बन्धि प्रस्तावना आह्वान सम्बन्धि सुचना

७७/७८ 2020 Dec 8 - 05:45

Pages