FAQs Complain Problems

यस बारागढी गाउँपालकिाका कृषकज्यूहरु लाई ५० प्रतिशत अनुदानमा गेहु तथा मकैको विउ यस पालिका अध्यक्ष श्री अशोक कुमार जयसवाल तथा उपाध्यक्ष श्री लक्ष्मी देवी राय कृषि ईकाई प्रमुख श्री अभिषेक चौधरीद्धारा वितरण गरिदैको दृष्यहरु