FAQs Complain Problems

बारागढी गाउँपालिका दोस्रो गाउँसभाको पहिलो अधिवेशन आ.व २०७९/०८० को निति तथा कार्यक्रम र आय व्यय प्रतुतिकरण सर्वसहमतिले सुसम्पन्न भएको छ ।