FAQs Complain Problems

बारागढी गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवनको शिल्यान्याश कार्यक्रम वडा नं ३ खोपवाको कौरौना चौरमा यस पालिकाका अध्यक्ष श्री देवदत्त बछार थारु ज्यू द्धारा गरियो ।

जनप्रतिनिधि वडा