FAQs Complain Problems

कर्मचारी मासिक बैंठकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री आमोद चौधरी द्धारा LISA का सुचकहरुको बारेमा जनकारी गराउदै साथै सम्बन्धीत शाखा लाई जिमेवारी आवश्यक कागजातहरु तोकिएको समयमै बुझाउन निर्देशक गर्नुभो

जनप्रतिनिधि वडा