FAQs Complain Problems

श्री ने.रा नथुनी आ.वि दौर्वा

विद्यालयको तह छनौट गर्नुहोस:

विद्यालयको प्रकार छनौट गर्नुहोस:

प्र.अ को नाम: 
प्रमोद चौधरी
प्र.अ को सम्पर्क नं.: 
9865170576
विद्यालयक स्थपना मिति: 
2008-1-10
विद्यालय छनौट गर्नुहोस: 
विद्यालयको ठेगाना :