FAQs Complain Problems

श्री ने.रा आ.वि विशुनपूर्वा

विद्यालयको तह छनौट गर्नुहोस:

विद्यालयको प्रकार छनौट गर्नुहोस:

प्र.अ को नाम: 
सतेन्द्र चौधरी
प्र.अ को सम्पर्क नं.: 
9865018523
विद्यालयक स्थपना मिति: 
2046-5-30
विद्यालय छनौट गर्नुहोस: 
विद्यालयको ठेगाना :