FAQs Complain Problems

श्री जनता आ.वि पिपरा बसतपुर

विद्यालयको तह छनौट गर्नुहोस:

विद्यालयको प्रकार छनौट गर्नुहोस:

प्र.अ को नाम: 
रामनाथ दास
प्र.अ को सम्पर्क नं.: 
9855045441
विद्यालयक स्थपना मिति: 
2060-5-1
विद्यालय छनौट गर्नुहोस: 
विद्यालयको ठेगाना :