FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Solar Street Light सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आश्यको सूचना

७६/७७ 06/30/2020 - 12:57

प्रशासकीय भवनको Wall तथा Land development सिलबन्दी बोलपत्रको आश्यपत्र

७६/७७ 06/20/2020 - 20:06

Street light , Transformer ,wire & pole को सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आश्यको सूचना

७६/७७ 06/14/2020 - 11:36

Specification of Sanitary pad

७६/७७ 06/07/2020 - 11:39

Sanitary Pad Supply को लागि सिलबन्दी बोलपत्र अवहान सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 06/07/2020 - 11:38

Technical Specification Of Motorcycle & Scooter

७६/७७ 06/04/2020 - 09:05

मोटरसाईकल तथा स्कुटर खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र अहवानको सूचना

७६/७७ 06/04/2020 - 09:00

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आश्यको सूचना

७६/७७ 06/01/2020 - 21:13

बारागढी गा.पाको प्रशासनीक भवनको लागि वाल तथा विल्डिङ्ग निर्माण को लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र अहवाण को सूचना

७६/७७ 05/30/2020 - 13:46

खाना,खाजाको लागि दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 05/26/2020 - 10:08

Pages