FAQs Complain Problems

ग्यालरी

यस ग.पा को वडा न‌. ३ को मुर्कीपलियामा यस गा.पा को कृषि इकाई शादा द्धारा नि:शुल्क बालि उपचार शिविर तथा त्यस बालिमा लागेको रोग को पहिचान गरी आवश्यक मल नि:शुल्कमा वितरण गरी त्यसता रोगहरु बालिमा लागन नदिन परामर्श दिदै

मिति: 11/17/2019 - 15:21
, , ,

Pages