FAQs Complain Problems

७९-८०

यस बारागढी गाउँपालिका भरिका सम्पूर्ण सामाजिक सुरक्षा भाता प्राप्त गरि राख्नु भएका सेवाग्राहीहरुको सामाजिक सुरक्षा भता नवीकरण सम्बन्धी अत्यान्त जरुरी सूचना

यस बारागढी गाउँपालिकाको तेस्रो र चौथो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भाता (बालपोषण भाता ) सम्बन्धी हिमालयन बैंकको सूचना

Pages