FAQs Complain Problems

यस गा.पा को वडा नं 4 सुखी पथरामा गरिब तथा विपन्न परिवारहरु लाई गा.पा द्धारा राहत वितरण गरिदै