FAQs Complain Problems

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय मधेश प्रदेश बाट सरुवा भई यस बारागढी गाउँपालिकाको कार्यालय खोपवा बारामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा श्री सुनिल प्रसाद केशरी ज्यू हाजिर हुनुभएकोमा स्वागत, हार्दिक बधाई तथा शुभ कार्यकालको शुभ कामाना कार्यक्रमका