FAQs Complain Problems

श्री उमेश नीलम आ.वि सुखीपथरा

विद्यालयको तह छनौट गर्नुहोस:

विद्यालयको प्रकार छनौट गर्नुहोस:

प्र.अ को नाम: 
रन्जु कुमारी चौधरी
प्र.अ को सम्पर्क नं.: 
9816219250
विद्यालयक स्थपना मिति: 
2020-1-1
विद्यालय छनौट गर्नुहोस: 
विद्यालयको ठेगाना :